מאמרים

גל ווינשטוק, איש הייטק

גל ווינשטוק, איש הייטק
“קורא גם 3000 מילים לדקה!”