מאמרים

מיכאל מקבל ציונים גבוהים מהצפוי

מיכאל ק.

“הציונים יותר גבוהים ממה שציפיתי!!! אני מרגיש שאני מתחיל לצאת מהבור הזה שנכנסתי לתוכו.
השתמשתי בהרבה מהדברים שלימדת אותי”