מאמרים

שמואל חי את הספר

“אני לא ממהר, אני פשוט חי את הספר. אני שמח”