מאמרים

משה ו.

נהניתי מאד מהאמפתיה והשירות, וגם עזר לי מאד מאד בלימוד הכמות ברצף אחד וביכולות לראות ההיקף והתמונה הגדולה ביחד עם ראיה חדשה של איפה השורשים ואיפה הענפים, מהו העיקר ומהו הטפל והקשר ביניהם וכו’. וחוץ מזה, למדתי הרבה הטבע והשבילים של המוח, ולעומת זאת הטבע והשטיקים של הגוף וכדו’.
תודה רבה. הקורס והשירות והתועלת השאיר עלי רושם מאד טוב על העתיד. תודה רבה וברכה והצלחה בתפקוד הנעלה הזה.