Test

 

שפע של מידע מהיר. זה מה שמאפיין את התקופה שלנו. אנחנו מוקפים במידע והוא זורם אלינו מכיוונים רבים, כשללא ספק, הבולטים בהם הוא האינטרנט והטלפון החכם. אין היום בעיה להשיג ידע, הידע זמין לנו מכל פינה בעולם בזמן אמת. בכמה לחיצות קלות ניתן היום להגיע לכל דבר שמחפשים, במהירות רבה.

אך איך מבדילים בין עיקר וטפל? איך מוציאים את המוץ מהתבן? איך מתעדפים?

כשאנחנו לא יודעים לברור, כל המידע נראה חשוב באותה מידה ואנו חשים תחושה של הצפה. יש לנו יותר מידי מה לקרוא וכרגיל, אין לנו זמן מספיק כדי להתמודד עם השפע הזה.

מילים לדקה: