מאמרים

סדנת פיתוח הזיכרון

נוסחת ההצלחה לשיפור הזיכרון – סדנה פרונטלית ופרקטית (לארגונים וחברות)