אינפורמה ישראל בע"מ
הזית 21 כרמי יוסף
טל. 08-9790871
פקס. 08-9790671
in-forma@in-forma.co.il

אנחנו מלמדים אותך להשתמש במוח שלך יותר טוב.
הכלים הטובים ביותר כדי לקרוא פי 5 מהר יותר, להבין יותר ולזכור יותר.

מבחן פסיכומטרי

המבחן שנקרא “מבחן פסיכומטרי” החל את דרכו לפני 29 שנים, ונערך על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. הבחינה, בצירוף שקלול ציוני הבגרות, משמשת כלי לסינון מועמדים לקבלה למוסדות אקדמאים בישראל.

המבחן מורכב משמונה פרקים, כאשר לכל פרק מוקצבות 25 דקות ללא אפשרות לחזור לפרקים הקודמים. שניים מתוך שמונת פרקי המבחן מתפקדים כפיילוט. הם אינם נכללים בציון הבחינה ומשמשים לביצוע סטטיסטיקות ומחקרים בלבד. אין אפשרות לזהות את פרקי הפיילוט, שכן הם נראים כמו פרקים רגילים, זאת על מנת להבטיח נתונים מהימנים. ישנם חמישה מועדים לבחינה באותו מבחן פסיכומטרי: פברואר, אפריל, יולי, אוקטובר ודצמבר. מועד אפריל הוא האחרון בו ניתן להיבחן על מנת להירשם לשנת הלימודים הבאה באוניברסיטאות.

הציון של מבחן פסיכומטרי נע בין 200 ל-800 ואמור לשקף את סיכויי הצלחת המועמדים בתואר הראשון. אכן ישנם מחקרים הקושרים הצלחה גבוהה במוסדות האקדמאים עם הצלחה גבוהה וציוני מבחן פסיכומטרי גבוהים.

ציון פסיכומטרי מקבל משקל זהה למשקל ציוני הבגרות. יש המתנגדים לכך באומרם שמתקבל חוסר פרופורציה כיוון שהלימודים לפני מבחן פסיכומטרי נמשכים מספר חודשים, בעוד לימודי התיכון נמשכים ארבע שנים. לעומתם, ישנם התומכים ברעיון, משום שכך ניתן “לפצות” על ציוני בגרות נמוכים- הרבה צעירים בתיכון לא מבינים את משמעות ציוני הבגרות, ומרשים לעצמם “לחפף”. באנגליה למשל, אין מקביל או שווה לאותו מבחן פסיכומטרי בארץ. אדם שקיבל ציוני בגרות נמוכים שמונעים את כניסתו ללימודים אקדמאים נאלץ להירשם בחזרה לבית הספר התיכון לשנה או שנתיים, ולשפר את בחינות הגמר.

מעבר להיותו תנאי הכרחי לקבלה לאוניברסיטאות, מבחן פסיכומטרי הפך לסמל בחברה הישראלית לרמת “המוצלחות” של האדם בחייו. אדם שהצליח לקבל ציון פסיכומטרי גבוה נוטה לחוש מוערך יותר על ידי חבריו מאשר אדם שהצליח פחות. לעומת זאת, ידוע כי מיומנות היא נכס חשוב בעת פתירת מבחן פסיכומטרי ונרכשת בקורסי ההכנה למבחן פסיכומטרי. לא כל נבחן יכול להרשות לעצמו לממן קורס הכנה שכזה, ועל כן נוצרים פערים רבים בציוני הנבחנים שלא משקפים בהכרח את הפערים ברמת הידע. כדי לנסות ולגשר על הפער, המרכז הארצי לבחינות והערכה קבע כי אדם הרוצה לשפר את ציונו ולגשת למועד נוסף של מבחן פסיכומטרי, יצטרך לחכות תקופת צינון של כארבעה חודשים מרגע המבחן הקודם בטרם יוכל לעשות כן

בנוסף לפערים הכלכליים, ישנם גורמים נוספים המשפיעים על מבחן פסיכומטרי כמו לקות למידה.

המרכז הארצי לבחינות והערכה והיחידה לבחינות מותאמות אחראים על מבחן פסיכומטרי מותאם לנבחנים עם לקויות למידה. על המבקשים את הבחינה המותאמת להכין אבחונים המעידים על מצבם ועל לקותם, ולהירשם במרכז הארצי לבחינות והערכה. ההקלות שניתן לקבל הן: בחינה ממוחשבת, תוספת זמן לפרקים, האזנה לבחינה באנגלית, הגדלת טופס הבחינה והפסקות בין פרקי הבחינה. כמובן שאין הקלות אחידות לכולם, והדבר משתנה בין אדם לאדם. הקלות אלו אמורות לעזור ולגשר על הפערים באוכלוסיה, ולעשות מעין אפליה מתקנת.

מבחן פסיכומטרי מיועד לכל המבקשים להירשם למוסדות להשכלה גבוה, ומנסה לתת הזדמנות שווה והוגנת לכל המועמדים, בעת מעברם לשלב הבא בחייהם.