מאמרים

סדנאות בפלורידה

סדנאות ראשונות בפלורידה, ארה”ב במרץ 2018

סדנת קריאה מהירה לנוער (באנגלית)
סדנאות שיפור זיכרון למבוגרים באנגלית ובעברית