אינפורמה ישראל בע"מ
הזית 21 כרמי יוסף
טל. 08-9790871
פקס. 08-9790671
in-forma@in-forma.co.il

אנחנו מלמדים אותך להשתמש במוח שלך יותר טוב.
הכלים הטובים ביותר כדי לקרוא פי 5 מהר יותר, להבין יותר ולזכור יותר.

ערכת עיצוב

כותרת 1  את זה אני רוצה בצבע הזה  R245, G98, B2

כותרת 2 את זה אני רוצה בצבע הזה  R128 G0  B0

כותרת 3 את זה אני רוצה בצבע הזה. הערכים שלו (זה הכחול הכהה של האתר):  RED 35, Green 100′  Blue 156

כותרת 4 כנ”ל,לא רואה הבדל עם כותרת 3

שלום בטקסט רגיל