אינפורמה ישראל בע"מ
הזית 21 כרמי יוסף
טל. 08-9790871
פקס. 08-9790671
in-forma@in-forma.co.il

אנחנו מלמדים אותך להשתמש במוח שלך יותר טוב.
הכלים הטובים ביותר כדי לקרוא פי 5 מהר יותר, להבין יותר ולזכור יותר.

השיפור – שולמית אסיף

‘תהליך השינוי מתחיל במקור עם היכולת שלנו להותיר לעצמנו תמיד חלל לשיפור’.

(פטריציו פאולטי, ‘אררט – דרך ההתפתחות’)

פעמים רבות אני פוגשת אנשים אשר מכריזים על הרצון שלהם להגיע להישגים גבוהים יותר בתחום כלשהו בחייהם: הן אם מדובר בקריירה, או בזוגיות, או במצב הכלכלי, או בתוך המשפחה, החברים, הקהילה, הגוף או פיתוח יכולות החשיבה. אני מוצאת את השאיפה הזאת עצמה נפלאה. אך פעמים רבות אני רואה את אותם האנשים נעצרים עם הקושי הראשון ומוותרים על השאיפה, מחליטים להסתפק. הצרה היא שתוך כדי הויתור, נותר בחייהם סימן של ‘מינוס’, אכזבה, תסכול, אשר גורמים להם לפעמים להפסיק לנסות ולהסכין עם חיים בסטנדרט נמוך בהרבה מזה שהיינו רוצים לחיות בו.

הבה נבחן יחדיו כיצד ניתן להימנע מכך.

השאיפה לשיפור עצמה – ויהא השיפור בכל תחום שהוא – היא כבר ברכה, כי היא מאפשרת לנו למדוד את עצמנו ולתת כיוון לחיים שלנו.

למדוד את עצמנו משמעו להתמודד עם הגודל שלנו כיום: עם הדברים שכבר השגנו בחיינו, עם מה שכבר למדנו ויישמנו, עם מה שאנו טובים בו אך בו זמנית, להתמודד גם עם מה שעלינו עדיין ללמוד ועם שדות השיפור שלנו. רק התבוננות מפוכחת בעצמנו תעזור לנו לקבוע את נקודת המוצא הריאלית שלנו ותמנע מאתנו אכזבות. עלינו, כמובן, להביא בחשבון את העובדה שהחיים משתנים כל הזמן ועימם הגודל שלנו ולהיות מוכנים לבחון אותו כל פעם מחדש.

אחרי שמיקמנו את עצמנו, אנו צריכים להחליט על נקודת היעד שלנו:

‘עבור כל דבר שהוא שאליו אתם רוצים להגיע, כל שיפור, כל שינוי שהוא, גם אם זה בפשטות ביסוס מה שיש ברשותכם, הכרחי שתהיה לכם מטרה’ .

(פטריציו פאולטי, ‘אררט – דרך ההתפתחות’)

ואכן, הזכרנו קודם את הכיוון. למטרה, לכל מטרה שהיא, יש את היכולת הזאת, היא מסוגלת לכוון את חיינו. המטרה מאפשרת לנו לנוע קדימה, באופן ספיראלי ולא, למשל, במעגלים. האם שמתם לב שלפעמים זה קורה לנו שאנו פשוט הולכים במעגלים ולא מתקדמים לשום מקום? המעגלים האלה יכולים להיות גם מכאיבים. הנה לנו סיבה טובה מדוע כדאי, אם כן, לשאוף לשיפור, אותו הכלל חל גם על מטרות הנוגעות באפשרות שלנו להצליח בחיי היומיום כגון פיתוח יכולת קריאה מהירה.

איך ניתן, אם כן, להימנע מלצבור תסכול ואכזבות?

ארבע תכונות צריכות להיות למטרה על מנת שנוכל להגשימה:

1.      היא צריכה להיות קונקרטית: משהו ברור, מוגדר, משהו שנוכל אחר כך לציין לעצמנו שהשגנו אותו ולחגוג את הניצחון.

2.      היא צריכה להיות ברת מדידה: צריך שיהיה אפשר לכמת אותה, להגדיר את המידה, להגדיר את הזמן שייקח לנו להשיג אותה, להגדיר את הצעדים שנצטרך לנקוט בכדי להשיגה.

3.      היא צריכה להיות ברת השגה: ריאלית, בהישג יד, גם אם השגתה תדרוש מאמץ. ואכן, פעמים רבות אנו שוכחים את צעדי הביניים שנצטרך לנקוט בכדי להשיג את המטרה שלנו. אנו לא צריכים להקטין את השאיפה, אך בהחלט להציב מטרות ביניים בדרך להישג הגדול.

4.      היא צריכה להיות מדודה ליכולותינו: לפעמים אנו מציבים לעצמנו מטרות שהן גדולות ממידתנו, מטרות שאינן מביאות בחשבון את כמות המאמץ שנצטרך לנקוט, את האינטנסיביות שזה יבקש מאתנו ואת משך הזמן שזה ידרוש מאתנו, זמן שמן הסתם נצטרך לגזול מתחומים אחרים בחיינו, לפחות למשך הזמן הנחוץ להשגת המטרה.

כשאנו מציבים לעצמנו מטרה, אנו יכולים לבדוק אותה בכך שאנו מעמתים אותה עם ארבע התכונות אשר ציינתי מעלה. חשוב שנזכור שכל ארבע התכונות הן חשובות באותה המידה ולכן, עלינו לוודא שהמטרה שלנו עונה על כולן – אם נעשה זאת, נשיג את כל מה שאנו שואפים לו בחיים והחיים שלנו עצמם יתמלאו במשמעות.

ואסיים, ברשותכם, באמרה נוספת של פטריציו פאולטי:

‘החיים נוצרו כדי לשפר את עצמנו. אם אנו נשארים מה שאנחנו, אנו עולבים בחיים, בעולם, באחרים, באלוהים’.

מאחלת לכולנו הרבה שאיפות והרבה הגשמות.

שולמית אסיף